Vrátenie tovaru / Reklamácia

V stručnosti:

Vrátiť môžete buď časť alebo všetko a to až do 30 dní od prevzatia. Vyplňte Tento Formulár  a priložte ho do balíčka

Je to jednoduché. Pokiaľ nemáte tlačiareň, pošlite nám formulár emailom (možno vyplniť v počítači) a do balíčka napíšte číslo objednávky.

Tovar doneste na akúkoľvek Zásielkovňu vo vašom okolí a pri odovzdaní nahláste kód: 91618302, na základe ktorého Vám balíček prijmú a pošlú k nám späť. Prípadne nám môžete na svoje náklady poslať tovar späť na adresu: PIX s.r.o., Lidická 2, 273 51 Pavlov, Česká republika.

Pobočky nájdete tu https://www.zasielkovna.sk/pobocky

Vrátenie dopravnou spoločnosťou Packeta je účtovaný poplatok 2,65 €, ktorý bude odpočítaný z vrátenej čiastky.

 

Vrátenie 15-30 dní:

  • tovar nesmie byť použitý ani poškodený, ideálne nerozbalený
  • tovar musí byť v pôvodnom stave
  • tovar musí byť starostlivo zabalený

V prípade nedodržania týchto podmienok môžeme tovar odmietnuť a Vaše odstúpenie od zmluvy neakceptovať.

 

Reklamácia - Napíšte nám najskôr na info@batoharen.sk, priložte fotografiu vady a vyššie uvedený formulár. Následne sa dohodneme na najvhodnejšom a najrýchlejšom postupe pre Vás. 

Upozornenie: Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť PIX s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám). Pokiaľ Vás vyzveme k zaslaniu reklamácie, je nutné nám tovar bezodkladne zaslať späť na naše náklady prostredníctvom Packety, najneskôr na 30 dní. V opačnom prípade nemusí byť reklamácia uznaná.

 

 

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. 

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.